Vyvažovanie modelu lietadla s CG GURU ADVANCE

Vyvažovanie modelu lietadla s CG GURU ADVANCE Vám celý proces zjednoduší, zrýchli a je pre Váš model bezpečnejšie. Pýtate sa prečo?  Už nie je nutné mnohonásobné vyvažovanie, rozoberanie modelu. Elektronické vyyvažovačky CG GURU ADVANCE 10, 20 a 50 dokážu vypočítať hmotnosť pridaného závažia do Vami definovaného priestoru.

Klasické vyvažovanie často nie je jednoduchá záležitosť. Model skladať, vyvažovať, doplniť závažie, znovu vyvažovať… A to všetko niekoľko krát dookola. Pri „hojdacích“ vyvažovačkách to býva pre model často aj nebezpečné. A „položiť model na palce“ je nepresné, čo sa prejaví rôznym správaním modelu v rôznych fázach letu. To sa môže mať pre model fatálne následky.
CG GURU ADVANCE pre vyvažovanie modelu lietadla prináša obrovskú výhodu. Zadáte, kde v modeli máte priestor pre dodatočné závažie a CG GURU ADVANCE Vám vypočíta hmotnosť dodatočného závažia do tohto priestoru.

Vyváženie modelu lietadla s CG GURU ADVANCE – ako to funguje

Váš smartfón, notebook, či iné zariadenie s WiFi pripojením a webovým prehliadačom pripojíte k CG GURU ADVANCE. Vyberiete typ lietadla, zadáte mieri modelu rovnako ako pri základnom modeli CG GURU BASIC. Navyše zadáte vzdialenosť priestoru pre dodatočné závažie. Položíte model lietadla kolieskami na príslušné snímače, alebo na špeciálny podstavec. Môžete vyvažovať vetrone, delty bez podvozku, či samokrídla. Na displeji (obrazovke) vidieť rozdiel medzi definovaným ťažiskom a skutočnosťou. Najskôr posúvajte to čo sa posúvať dá. Na displeji sa v reálnom čase aktualizuje hmotnosť závažia, ktoré musíte na dané miesto do modelu pridať. Nemusíte teda robiť opakované pokusy s rôznym závaží.

V praxi to znamená, že v modeli mám priestor na dodatočné závažie, napríklad v nose lietadla, 70mm od nosa. CG GURU ADVANCE Vám presne určí hmotnosť závažia, aby sa definované ťažisko bolo totožné so skutočným.