Pravidlá spracúvania osobných údajov a ochrany súkromia

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Merlin spol s r.o., Nemčianska 29, 974 01, Nemce, IČO: 33637737, DIČ: 2020087960, Nie sme platcom DPH, vložka číslo 6081/S, držiteľ zmačky A.M.E.  Aviation moel electronics.

Objednávka tovaru

Vyplnením a odoslaním objednávky tovaru nám poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Právnym základom spracúvania týchto údajov je plnenie zmluvy. Tieto údaje spracúvame za účelom vystavenia faktúry, odoslania a doručenia tovaru, spracovania platby a za účelom vykonania ďalších úkonov nevyhnutných pre riadne plnenie zmluvy. Vaše údaje v tejto súvislosti môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: prepravnej/kuriérskej spoločnosti a/alebo poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby. Údaje spracúvame po dobu 10 rokov od skončenia roku, v ktorom došlo k riadnemu splneniu kúpnej zmluvy (dodanie tovaru, vystavenie faktúry, inkaso platby – podľa toho, čo nastane neskôr). Po uplynutí tejto doby Vaše údaje v elektronickej i listinnej podobe zlikvidujeme.

Registrácia do vernostného programu

Vyplnením a odoslaním registrácie do vernostného programu nám poskytujete Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Právnym základom spracúvania týchto údajov je Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti vo vernostom programe. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Údaje spracúvame po dobu 3 rokov od Vášho posledného úspešného prihlásenia do vernostného programu (prihlásením sa rozumie vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla na stránka www.tatramodel.sk). Po uplynutí tejto doby bude Vaša účasť vo vernostnom programe deaktivovaná a Vaše údaje v elektronickej i listinnej podobe zlikvidujeme.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača, smartfónu alebo tabletu). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a krátku číselnú alebo textovú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Súbory cookie nevyhnutné pre funkčnosť stránok sa vo Vašom zariadení uchovávajú iba počas trvania Vašej návštevy (vymažú sa po zatvorení Vášho prehliadača). Súbory cookie na meranie návštevnosti sa vo Vašom zariadení uchovávajú po dobu najviac 26 mesiacov od Vašej poslednej návštevy.

IP adresa

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracúvame Vašu IP adresu a ukladáme ju v protokolovom súbore na našom serveri. Tieto informácie spracúvame po dobu 4 týždňov od Vašej poslednej návštevy a len na účely našich oprávnených záujmov – za účelom bezpečnosti stránok (ochrana pred neoprávneným vniknutím, zneužitím alebo pred útokom na stabilitu servera).

Poučenie o Vašich právach

Právo na prístup k údajom, právo na úpravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos, atď…